International Waters learning Exchange & Resource Network
IW:Learn

DIKTAS Newsletter, Issue 4(BIH)

Prva polovina 2013. godine obilježena je nizom aktivnosti projekta DSIKTAS uključujući sastanke donosioca odluka, dostavom Prekogranične dijagnostičke analize (TDA), početak Strateškog akcionog plana (SAP) i prvu najavu DIKTAS konferencije planirane 2014. godine.

3690: Protection and Sustainable Use of the Dinaric Karst Aquifer System

11 Oct 2013

newsletter

DIKTAS Newsletter, Issue 4(BIH).pdf

Other (1352)