International Waters learning Exchange & Resource Network
IW:Learn

DIKTAS Newsletter, Issue 4(ALB)

Gjysma e parë e vitit 2013 pati një sërë aktivitetesh në Projektin DIKTAS duke përfshirë, takimet e grupeve vendimmarrës të DIKTAS, dorëzimin e Analizës Diagnostike Ndërkufitare (TDA), fillimin e Planit Strategjik të Veprimit (SAP) dhe njoftimin e parë të Konferencës DIKTAS 2014.

3690: Protection and Sustainable Use of the Dinaric Karst Aquifer System

11 Oct 2013

newsletter

DIKTAS Newsletter, Issue 4(ALB).pdf

Other (1352)