International Waters learning Exchange & Resource Network
IW:Learn

DIKTAS Newsletter, Issue 4(MNE)

U okviru projekta DIKTAS realizovan je veliki broj aktivnosti u prvoj polovini 2013. godine, uključujući sastanke grupa za donošenje odluka u projektu DIKTAS, dostavljanje Prekogranične dijagnostičke analize (PDA), pokretanje procesa izrade Strateškog akcionog plana (SAP) i prva najava konferencije DIKTAS 2014.

3690: Protection and Sustainable Use of the Dinaric Karst Aquifer System

11 Oct 2013

newsletter

DIKTAS Newsletter, Issue 4(MNE).pdf

Other (1352)